advokát

logo_pravo1.png
 
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.

Užitočné odkazy