advokát

logo_pravo1.png
 
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.

Užitočné odkazy