advokát

logo_pravo1.png
 
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085