advokát

logo_pravo1.png
 
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085