advokát

logo_pravo1.png
 
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085