advokát

logo_pravo1.png
 
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.
Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. Preto všetci slúžime zákonom, aby sme mohli byť slobodní.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085