advokát

logo_pravo1.png
 
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.Dobré zákony vznikajú zo zlých mravov.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Pacta sunt servanda. Dohody sa majú dodržiavať.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085