advokát

logo_pravo1.png
 
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Lex videt iratum, iratus legem non videt. Zákon vidí zlostného, zlostný nevidí zákon.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Nulla poena sine lege. Niet trestu bez zákona.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Dormit aliquando ius, moritur numquam.Právo občas spí, ale nikdy nezomiera.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085