advokát

logo_pravo1.png
 
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Iudicis est ius dicere non dare.Sudca má zákon vykladať, nie vydávať.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Nemo diu gaudet, qui iudice vincit iniquo. Neteší sa dlho ten, kto vyhrá s pomocou nespravodlivého sudcu.
Leges vigilantibus, non dormientibus subveniunt. Zákony prichádzajú na pomoc bdelým, nie spiacim.
Nemo iudex sine actore. Bez žalobcu niet sudcu.
Nemo esse iudex in sua causa potest.Nikto nemôže byť sudcom vo vlastnom spore.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Lex de futuro, iudex de praeterito.Zákon rozhoduje o budúcom, sudca o minulom.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085