advokát

logo_pravo1.png
 
Ius est ars boni et aequi.Právo je umenie dobra a spravodlivosti.
Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, neminem leadere, suum cuique tribuere. Práve pravidlá sú tieto: čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu patrí.
Nulla iuris regula sine exceptione. Žiadne právne pravidlo nie je bez výnimky.
Clara pacta, boni amici. Jasné dohody, dobrí priatelia.
Leges illae optimae quae arbitrio iudicis pauca reliquunt.Najlepšie zákony sú tie, ktoré máločo nechávajú na posúdenie sudcu.
Ex iniuria ius non oritur. Z bezprávia nevzniká nijaké právo.
Scire leges non est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.Poznať zákony neznamená zapamätať si ich slová, ale chápať ich silu a moc.
Quod non est in foro, non est in mundo.Čo sa pred súdom nedokázalo, to neexistuje.
Ignorantia iuris neminem excusat. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.
Iustitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.Spravodlivosť je neutíchajúca vôľa dať každému to, čo mu patrí.

Kontakt

JUDr. Peter Timko

ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
Adresa:
Štefánikova trieda 6
949 01 Nitra
E-mail: Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, aby ste ho mohli vidieť.
Fax: www.petertimko.sk
Mobil: + 421 908 178 285
Informácie: IČO: 50528874
DIČ: 2120352883

zápis v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory
pod registračným č. 5085